Thẻ : bản tin đời sống

đời sống xã hội

“Nên bỏ Tết nguyên Đán!” định nghĩa lại “bản sắc dân tộc”

GS. VÕ TÒNG XUÂN: NÊN BỎ TẾT NGUYÊN ĐÁN!…ĐỜI SỐNG XÃ HỘI VIỆT NAM MỚI PHÁT TRIỂN ĐƯỢC! “Cái Tết Âm lịch bên cạnh cái nguồn vui của một cộng đồng thì nó cũng bộc lộ rất nhiều những cái nhược điểm của một XH nông nghiệp. Nhưng khi có điều kiện về thời gian […]

Xem Thêm