Khai trương trung tâm KH-CN của các nhà nữ khoa học Việt

Văn phòng không chỉ là nơi quảng bá các sản phẩm KHCN của đội ngũ các nhà nữ khoa học Việt Nam mà còn là nơi giới thiệu các kết quả nghiên cứu KH&CN sẵn sàng chuyển giao và các sản phẩm  KH&CN của các nhà khoa học nữ; Tạo điều kiện cho các nhà khoa học nữ thông báo và chia sẻ các kết quả nghiên cứu khoa học của mình với các cộng đồng khoa học và xã hội; Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có điều kiện tiếp xúc, tìm hiểu thông tin về các kết quả nghiên cứu và sản phẩm KH&CN của các nhà khoa học nữ; Hỗ trợ các nhà khoa học nữ kết nối với các nhà đầu tư  trong và ngoài nước,  thúc đẩy chuyển giao công nghệ vào sản xuất;…

Loading...

Ngày 7/5, tại 42 Dương Khuê (Hà Nội), Văn phòng giới thiệu sản phẩm Khoa học công nghệ (KHCN), trực thuộc Trung tâm ứng dụng KHCN và Khởi nghiệp ( Hội Nữ trí thức Việt Nam) đã chính thức được khai trương. Đây là văn phòng đầu tiên giới thiệu các sản phẩm KHCN của các nhà nữ khoa học Việt Nam trong mọi lĩnh vực. với mục đích thúc đẩy hơn nữa việc ứng dụng cũng như thương mại hóa những sản phẩm KHCN trong đời sống.

Các sản phẩm được giới thiệu trưng bày tại đây đều là kết quả nghiên cứu của các tổ chức KHCN, doanh nghiệp, các tập thể và cá nhân nữ đã được kiểm nghiệm, nghiệm thu và ứng dụng thành công; công nghệ và thiết bị đã hoàn thiện và sẵn sàng chuyển giao; đã được đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hợp chuẩn, hợp quy, chất lượng tốt và giá rẻ hơn so với hàng ngoại nhập.

Tại văn phòng có hơn 200 công nghệ, thiết bị và sản phẩm KH&CN trong các lĩnh vực được trưng bày và giới thiệu, tập trung ở các lĩnh vực thiết yếu của đời sống và nông nghiệp sạch như: vật liệu nano, công nghệ protein và enzyme với sản phẩm men tiêu hóa các loại, công nghệ vi sinh, công nghệ sinh-y học, công nghệ sinh học nano, công nghệ sinh học môi trường… Ngoài ra, Văn phòng còn tư tấn và hỗ trợ cho các doanh nghiệp có nhu cầu tìm hiểu các vấn đề trong lĩnh vực thông tin KHCN, sở hữu trí tuệ và tiêu chuẩn đo lường chất lượng; hỗ trợ tìm kiếm các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đồng thời tổ chức các cuộc gặp gỡ trực tiếp giữa bên cung (nhà khoa học) với các đối tượng có nhu cầu công nghệ để trao đổi hợp tác KHCN,…

Loading...