You are Browsing Khoa học – Công nghệ News

by 5 năm ago

Ảnh bìa cho Facebook bằng iPhone có thể dùng 360 độ

Công nghệ : Có tính năng mới này bạn có thể chụp ảnh 360 độ bằng tính năng có sẵn trong ứng dụng sau đó tải làm ảnh bìa Trước đây để sử dụng hình ảnh 360 độ làm ảnh bìa (cover)...

Xem Thêm