Tỉnh Hà Tĩnh phân bổ 215 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh vừa ký Quyết định phân bổ số tiền 215 tỷ đồng từ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng kinh tế nông thôn mới năm 2017 cho các địa phương, đơn vị.

Theo đó, vốn đầu tư phát triển 158 tỷ đồng dành cho đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo; về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; vốn thực hiện tại các địa phương (UBND cấp huyện phân bổ chi tiết cho các xã), gồm: Các huyện Kỳ Anh 12,594 tỷ; Cẩm Xuyên 13 tỷ; Thạch Hà 13,522 tỷ đồng; Can Lộc 6,625 tỷ; Đức Thọ 10,306 tỷ đồng; Nghi Xuân 10,996 tỷ; Hương Sơn 20,614 tỷ; Hương Khê 18,898 tỷ; Vũ Quang 6,822 tỷ; Lộc Hà 7,419 tỷ; TX Kỳ Anh 4,797 tỷ; TX Hồng Lĩnh 262 triệu đồng và TP Hà Tĩnh 1,645 tỷ đồng…

Loading...

Nguồn vốn sự nghiệp 57 tỷ đồng dành cho Dự án xây dựng, nhân rộng mô hình tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp theo Quyết định số 23/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đào tạo nghề cho lao động nông thôn; tuyên truyền trên các ấn phẩm báo chí; hỗ trợ thực hiện chính sách xây dựng vườn mẫu, khu dân cư NTM kiểu mẫu, lãi suất theo Nghị quyết 32/2016/NQ-HĐND; xây dựng mô hình theo các tiêu chí, tổ chức cuộc thi khu dân cư mẫu, vườn mẫu…

Loading...