Tag Archives: mô hình VNEN

by 4 năm ago

Mô hình giáo dục mới VNEN: Nên dừng hay tiếp tục?

Nhà giáo Ưu tú Lê Tiến Đạt – người gắn bó với mô hình giáo dục VNEN khi thí điểm ở Việt Nam. Đã đưa ra quan điểm của mình về việc dừng hay tiếp tục mô hình này.              ...

Xem Thêm