Quyết toán thuế là gì? Có những loại quyết toán thuế nào

Quyết toán thuế là gì? Có những trường hợp nào cần quyết toán thuế và chúng ta cần chuẩn bị những giấy tờ gì khi quyết toán thuế? Bài viết sau đây của https://baotintuc247.com/ sẽ giải đáp cho bạn.

Quyết toán thuế là gì

Quyết toán thuế là quá trình tính toán và khấu trừ số thuế đã nộp trong một năm tài chính để xác định số thuế cuối cùng mà một cá nhân hoặc một doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan thuế. Quyết toán thuế thường được thực hiện vào cuối năm hoặc cuối giai đoạn kế toán, và nó bao gồm việc thu thập, kiểm tra và xác định các thông tin tài chính và thuế liên quan.

Quyết toán thuế là gì 2

Quyết toán thuế bao gồm các bước sau đây:

– Thu thập thông tin: Người nộp thuế thu thập tất cả các thông tin tài chính và thuế liên quan, bao gồm thu nhập, chi phí, lợi nhuận, khoản khấu trừ thuế, và các thông tin khác cần thiết để tính toán thuế.

– Kiểm tra thông tin: Người nộp thuế kiểm tra và xác minh tính chính xác của các thông tin tài chính và thuế thu thập được. Đảm bảo rằng không có sự thiếu sót hoặc sai sót trong việc thu thập thông tin.

– Tính toán thuế: Dựa trên các thông tin đã thu thập và kiểm tra, người nộp thuế tính toán số thuế cuối cùng mà họ phải nộp. Quá trình tính toán này thường dựa trên các quy định và quy tắc thuế của quốc gia hoặc khu vực nơi cá nhân hoặc doanh nghiệp đó hoạt động.

– Khấu trừ thuế đã nộp: Người nộp thuế khấu trừ các khoản thuế đã nộp trong năm tài chính để giảm số thuế cuối cùng phải nộp. Điều này bao gồm việc xem xét các khoản thuế đã được trừ trước đó hoặc các khoản thuế được khấu trừ thông qua các chế độ ưu đãi thuế.

– Nộp quyết toán thuế: Sau khi tính toán và khấu trừ, người nộp thuế điền thông tin vào các biểu mẫu quyết toán thuế và nộp chúng cho cơ quan thuế thích hợp. Quyết toán thuế cung cấp thông tin chi tiết về thuế đã nộp trong năm tài chính và xác định số thuế cuối cùng phải nộp.

Những loại giấy tờ cần chuẩn bị khi quyết toán thuế

Vào mỗi kỳ Quyết toán thuế là gì, mỗi doanh nghiệp sẽ phải kê khai và nộp thuế cho các cơ quan thuế. Doanh nghiệp có thể ủy quyền cho các đơn vị cung cấp dịch vụ quyết toán thuế hỗ trợ hoặc tự nộp thuế. Sau đây là các chứng từ kế toán cần chuẩn bị khi quyết toán thuế:

Loading...
 • Tờ khai thuế GTGT đã nộp hàng tháng
 • Chứng từ, hóa đơn mua vào, bán ra kèm với các tờ khai đã nộp
 • Những giấy tờ nộp tiền thu
 • Quyết toán thuế TNCN theo mẫu 05/KK
 • Quyết toán thuế TNDN theo mẫu 03/TNDN
 • Sổ cái các TK theo bảng cân đối số phát sinh
 • Sổ chi tiết các tài khoản liên quan
 • Bảng trích khấu hao TSCĐ và bảng phân bố CCD
 • Biên bản đối chiếu công nợ các năm
 • Sổ chi tiết công nợ phải thu
 • Sổ chi tiết công nợ phải trả

Có những loại quyết toán thuế nào

Có một số loại quyết toán thuế phổ biến mà cá nhân hoặc doanh nghiệp có thể phải thực hiện. Dưới đây là một số loại quyết toán thuế quan trọng:

Quyết toán thuế là gì 1

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Đây là quyết toán thuế áp dụng cho cá nhân để tính toán và nộp thuế thu nhập từ các nguồn thu nhập khác nhau, chẳng hạn như lương, thu nhập từ kinh doanh, lợi tức đầu tư và các nguồn thuế khác.

Quyết toán thuế doanh nghiệp

Đây là quyết toán thuế áp dụng cho các doanh nghiệp để tính toán và nộp thuế thu nhập hoặc thuế lợi nhuận. Quyết toán thuế doanh nghiệp thường liên quan đến việc tính toán thuế thu nhập doanh nghiệp dựa trên thu nhập và chi phí của doanh nghiệp trong một năm tài chính.

Quyết toán thuế giá trị gia tăng (VAT)

Quyết toán thuế VAT áp dụng cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bán hàng và cung cấp dịch vụ. Quyết toán thuế VAT bao gồm tính toán số thuế VAT đã thu và số thuế VAT đã được khấu trừ từ việc mua hàng và dịch vụ, để xác định số thuế VAT cuối cùng mà doanh nghiệp phải nộp.

Quyết toán thuế nhập khẩu và xuất khẩu

Quyết toán thuế nhập khẩu và xuất khẩu liên quan đến việc tính toán và nộp thuế liên quan đến hàng hóa và dịch vụ nhập khẩu hoặc xuất khẩu. Quyết toán này bao gồm các quy định đặc biệt về thuế nhập khẩu và thuế xuất khẩu áp dụng trong quá trình giao dịch quốc tế.

Quyết toán thuế bất động sản

Đây là quyết toán thuế liên quan đến mua bán, chuyển nhượng, và cho thuê bất động sản. Quyết toán này thường áp dụng cho cá nhân hoặc doanh nghiệp sở hữu, giao dịch hoặc sử dụng bất động sản.

Quyết toán thuế tiêu thụ đặc biệt

Đây là quyết toán thuế áp dụng cho các loại hình kinh doanh đặc biệt, chẳng hạn như doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xăng dầu,…

Quyết toán thuế tiêu thụ đặc biệt về hàng hóa và dịch vụ

Quyết toán thuế là gì? Đây là quyết toán thuế áp dụng cho các ngành công nghiệp cụ thể hoặc các loại hàng hóa và dịch vụ cụ thể. Các ngành công nghiệp như xăng dầu, bia rượu, thuốc lá, ô tô, điện thoại di động, đồ gia dụng, và các ngành công nghiệp có quy định thuế đặc biệt khác phải thực hiện quyết toán thuế tiêu thụ đặc biệt.

Quyết toán thuế mua bán và dịch vụ

Đây là quyết toán thuế áp dụng cho các doanh nghiệp chuyên kinh doanh mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ. Quyết toán này liên quan đến việc tính toán và nộp thuế mua bán (thuế tiêu thụ) trên doanh số bán hàng và dịch vụ của doanh nghiệp.

Quyết toán thuế quảng cáo và hoạt động truyền thông

Đây là quyết toán thuế áp dụng cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo, truyền thông và truyền thông trực tuyến. Quyết toán này liên quan đến việc tính toán và nộp thuế trên doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động quảng cáo và truyền thông.

Quyết toán thuế quyền sử dụng đất

Đây là quyết toán thuế liên quan đến quyền sử dụng đất và các giao dịch liên quan đến đất đai. Quyết toán này thường áp dụng cho cá nhân hoặc doanh nghiệp sở hữu, mua bán, cho thuê hoặc sử dụng đất và phải tính toán và nộp thuế dựa trên giá trị hoặc thu nhập từ đất đai.

Xem thêm: Quy định luật hôn nhân và gia đình năm 2014

Xem thêm: Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam cập nhật NEW

Các loại quyết toán thuế là gì có thể thay đổi tùy theo quy định thuế của từng quốc gia hoặc khu vực. Nói chung, quyết toán thuế là quá trình quan trọng giúp đảm bảo tuân thủ các quy định thuế và đóng góp vào nguồn thu ngân sách nhà nước.

Loading...