Quy định luật hôn nhân và gia đình năm 2014

Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 là Luật hôn nhân gia đình quy định mới nhất về chế độ hôn nhân và gia đình; quan hệ hôn nhân gia đình tại Việt Nam. Cùng https://baotintuc247.com/ tìm hiểu xem bộ luật này quy định điều gì nhé.

Quy định luật hôn nhân và gia đình năm 2014

Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 (Luật Hôn nhân 2014) là luật căn cứ để quản lý các vấn đề liên quan đến hôn nhân và gia đình tại Việt Nam. Dưới đây là một số điểm chính của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014:

Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 1

Mục đích và phạm vi áp dụng

Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 được ban hành nhằm quy định quan hệ hôn nhân, quyền và nghĩa vụ của vợ chồng, quyền và nghĩa vụ của cha mẹ và con cái, quyền và nghĩa vụ của các thành viên gia đình khác nhau. Luật này áp dụng cho các hành vi hôn nhân, gia đình của công dân Việt Nam và nước ngoài có liên quan đến Việt Nam.

Quyền và nghĩa vụ của vợ chồng

Luật Hôn nhân 2014 quy định về quyền và nghĩa vụ của vợ chồng trong hôn nhân, bao gồm quyền và nghĩa vụ chung, quyền và nghĩa vụ cá nhân, quyền và nghĩa vụ liên quan đến con cái, quyền và nghĩa vụ liên quan đến tài sản gia đình, v.v.

Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ và con cái

Luật Hôn nhân 2014 quy định về quyền và nghĩa vụ của cha mẹ và con cái trong gia đình, bao gồm quyền và nghĩa vụ về chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con cái, quyền và nghĩa vụ tài chính, quyền và nghĩa vụ kế thừa, v.v.

Hôn nhân và ly hôn

Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về các vấn đề liên quan đến hôn nhân và ly hôn, bao gồm các điều kiện hợp lệ của hôn nhân, thủ tục kết hôn, quyền và nghĩa vụ sau hôn nhân, thủ tục ly hôn, tài sản và nợ nần trong quá trình ly hôn, v.v.

Quản lý và bảo vệ quyền và lợi ích của thành viên gia đình

Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định về việc quản lý và bảo vệ quyền và lợi ích của các thành viên gia đình, bao gồm việc bảo vệ quyền của mỗi người.

Luật hôn nhân và gia đình năm 2014

Quyền và lợi ích của người khuyết tật và người già

Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 đặt sự chú trọng đến quyền và lợi ích của người khuyết tật và người già trong gia đình. Luật quy định về việc bảo vệ quyền và lợi ích của họ, đảm bảo sự chăm sóc, đối xử công bằng và đảm bảo quyền tự do cá nhân của họ.

Giải quyết tranh chấp gia đình

Luật cũng quy định về việc giải quyết tranh chấp gia đình, bao gồm các quy tắc và thủ tục giải quyết tranh chấp hôn nhân, tranh chấp quyền và lợi ích của con cái, tranh chấp tài sản gia đình, v.v.

Loading...

Quản lý quan hệ gia đình

Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 cũng chú trọng đến quản lý và điều hành quan hệ gia đình. Nó quy định về trách nhiệm của các thành viên gia đình, quyền và nghĩa vụ của các thành viên gia đình trong việc xây dựng, duy trì và phát triển một môi trường gia đình lành mạnh và hạnh phúc.

Xem thêm: Vi phạm dân sự là gì? Các hành vi dân sự phổ biến hiện nay

Xem thêm: Luật ngân hàng là gì? Các chính sách của luật ngân hàng thế nào

Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 có vai trò quan trọng trong việc tạo ra một môi trường gia đình ổn định, bền vững và hạnh phúc. Nó cung cấp cơ sở pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích của các thành viên gia đình, giúp thúc đẩy sự phát triển và ổn định của gia đình, và đóng góp vào xây dựng xã hội văn minh và phát triển.

Loading...