Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ bị các doanh nghiệp ” Ném đá tơi tả”

Các doanh nghiệp cho rằng, với dự thảo hiện tại, những biện pháp hỗ trợ DNNVV thực chất mới chỉ dừng lại ở việc nêu tên biện pháp là chủ yếu, thiếu hoàn toàn các nguyên tắc về tiêu chí, điều kiện hay mô hình vận hành.

Tổng hợp ý kiến của các doanh nghiệp (DN) góp ý cho dự thảo luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đánh giá, giữa bối cảnh 97-98% các DN Việt Nam là DN siêu nhỏ, nhỏ và vừa thì đây là một đạo luật đặc biệt quan trọng đối với tương lai của các DNNVV cũng như triển vọng chung của nền kinh tế.

Loading...

Tuy nhiên qua khảo sát cho thấy các nội dung của dự thảo luật này hầu như chưa đáp ứng được các yêu cầu cốt lõi trên, gây quan ngại sâu sắc cho cộng đồng DN về tính hiệu quả và khả thi của dự luật này nếu được thông qua. Nhưng không thể phủ nhận một điều dự thảo lần này đã thành công trong việc nhận diện và giới hạn các biện pháp hỗ trợ DNNVV ở 7 biện pháp hỗ trợ chung (tín dụng, thuế, mặt bằng, công nghệ, thị trường, thông tin, nhân lực) và 3 nhóm biện pháp hỗ trợ mục tiêu (chuyển đổi hộ kinh doanh, khởi nghiệp sáng tạo và chuỗi liên kết). Vấn đề là ở chỗ ngoài việc nhận diện này ra, dự thảo dường như chưa có các quy định cụ thể về các nguyên tắc, đối tượng, cách thức, điều kiện thực hiện các biện pháp này.

Quy định về biện pháp hỗ trợ nguồn nhân lực, khi mà dự thảo đề cập rất nhiều hình thức hỗ trợ đào tạo và không có giới hạn về đối tượng DNNVV được phép tiếp cận hỗ trợ, dự kiến chi phí hỗ trợ này sẽ là rất lớn, bản thân các DN cũng đặt câu hỏi: Vậy nguồn lực để Nhà nước thực hiện các hỗ trợ này đã được tính đến chưa?

Quy định về “biện pháp hỗ trợ thuế” nêu tại dự thảo, song một loạt các vẫn đề cốt lõi về cơ chế hỗ trợ thì lại chưa được đề cập: Mức thuế suất thấp hơn là thấp hơn bao nhiêu? Một mức thấp hơn hay nhiều mức thấp hơn khác nhau? Đối tượng được hưởng phải đáp ứng các điều kiện nào hay cứ là DNNVV là được hưởng?…

Như vậy, theo đánh giá của cộng đồng DN nói chung, với dự thảo hiện tại, các biện pháp hỗ trợ DNNVV được cộng đồng DN trông chờ thực chất mới chỉ dừng lại ở việc nêu tên biện pháp là chủ yếu, thiếu hoàn toàn các nguyên tắc về tiêu chí, điều kiện hay mô hình vận hành.

Loading...