Hàng loạt hoạt động Văn Hóa được tổ chức tại Hà Nội nhân dịp 30-4 và 1-5

Theo kế hoạch mới được UBND TP Hà Nội ban hành, Hà Nội sẽ có nhiều hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể thao chào mừng kỷ niệm 42 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 131 năm Ngày Quốc tế lao động, 63 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ở cấp quận, huyện, thị xã, tổ chức các hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật tại các sân khấu ngoài trời phục vụ Nhân dân

Hoạt động toàn thành phốtham gia văn hóa trong dịp chào mừng kỷ niệm 42 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2017), 131 năm Ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 – 01/5/2017), 63 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2017) và 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2017); thực hiện các hoạt động tuyên truyền lưu động, cổ động trực quan trên địa bàn Thành phố về các hoạt động chào mừng kỷ niệm; tổ chức các hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể thao chào mừng kỷ niệm vào các dịp lễ.

Loading...

Tổ chức các hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật, thể thao ở một số điểm tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP Hà Nội; Tổ chức 2 cuộc tuyên truyền lưu động trên địa bàn TP; Tổ chức trưng bày triển lãm chuyên đề ảnh tại di tích Nhà tù Hỏa Lò, và nhà Bát giác khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ; Tổ chức chiếu phim phục vụ các tầng lớp Nhân dân Thủ đô.

Tổ chức các hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật, thể thao ở một số điểm tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP Hà Nội; Tổ chức 2 cuộc tuyên truyền lưu động trên địa bàn TP; Tổ chức trưng bày triển lãm chuyên đề ảnh tại di tích Nhà tù Hỏa Lò, và nhà Bát giác khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ; Tổ chức chiếu phim phục vụ các tầng lớp Nhân dân Thủ đô.

Các hoạt động kỷ niệm phải được tiến hành đồng bộ, thống nhất, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí, đảm bảo an toàn và tiết kiệm; tạo không khí vui tươi, phấn khởi, khơi dậy lòng tự hào, niềm tin với Đảng, động viên cổ vũ, tạo động lực toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước.

Loading...