Hà Nội áp dụng tăng học phí mới cho năm học 2018-2019

Chiều 5-7, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội. Theo đó quyết định tăng học phí cho năm học mới 2018-2019. 

Trình bày tờ trình về việc quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội năm hoc 2018-2019, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Chử Xuân Dũng cho biết, năm học 2017-2018, các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập (trừ các cơ sở giáo dục chất lượng cao) thực hiện thu học phí theo quy định tại Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND.

hà nội áp dụng tăng học phí năm 2018-2019

Mức thu học phí của học sinh ở vùng thành thị thu 110.000 đồng/tháng; vùng nông thôn thu 55.000 đồng/tháng và khu vực miền núi thu 14.000 đồng/tháng.

Mức thu học phí hiện nay ở mức thấp trong khung học phí theo quy định của Chính phủ. Ngoài ra, các đơn vị phải sử dụng 40% tổng số thu học phí để chi thực hiện cải cách tiền lương. Như vậy, kinh phí còn lại (60% nguồn thu học phí) để chi phục vụ dạy và học là rất hạn hẹp.

Theo ông Chử Xuân Dũng – Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, số tăng thu học phí một phần sẽ được dùng để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định và phần còn lại để chi sự nghiệp giáo dục hằng năm. Mức thu học phí phù hợp với khả năng chi trả của người dân thành phố, đồng thời không làm ảnh hưởng đến học sinh hộ nghèo, học sinh diện chính sách vì các đối tượng này đã được hưởng chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo quy định của Trung ương.

Loading...

Với mức thu trên, tổng số thu từ học phí công lập cấp học mầm non và phổ thông của TP khoảng 675,351 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 8,3% trong tổng số chi (từ nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước cấp và nguồn thu học phí); kinh phí ngân sách nhà nước cấp chi theo định mức khoảng 7.426,241 tỷ đồng. Như vậy nguồn thu học phí đã hỗ trợ một phần cùng với ngân sách nhà nước đáp ứng nhu cầu chi phục vụ dạy và học tại các cơ sở giáo dục công lập.

Số tăng thu học phí (chênh lệch giữa mức thu học phí năm học 2018 – 2019 với mức thu học phí năm học 2017 – 2018) một phần để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định, phần còn lại để chi sự nghiệp giáo dục hàng năm.

Tại dự thảo, nguyên tắc học phí hàng năm sẽ được điều chỉnh tăng dần trong khung quy định. Đến năm học 2020 – 2021, mức thu học phí sẽ bằng mức cao nhất trong khung quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP đối với vùng thành thị, nông thôn và bằng 50% mức cao nhất trong khung quy định đối với vùng miền núi.

 

Loading...