Posted By: thuylt

thuylt

This user hasn't shared any profile information

by thuylt 1 year ago

Vì sao lại mơ thấy bánh xe?

Nằm mơ thấy xe bị mất bánh xe là lời cảnh báo bạn đang mất phương hướng và không thể xác định được hướng đi của mình, đây là lời cảnh báo có thể bạn sẽ dễ rơi vào tình trạng...