ATM ngân hàng không hoạt động 24/7, NHNN yêu cầu cần rà soát, chấn chỉnh

Vì ngại rủi ro, một số ngân hàng đã hạn chế thời gian hoạt động của ATM vào ban đêm gây khó khăn cho người dùng, tuy nhiên NHNN lên tiếng yêu cầu các ngân hàng phải tuân thủ quy định là phục vụ 24/24 giờ và 7/7 ngày trong tuần, nếu ngân hàng nào sai phạm sẽ xử lý.

Gần đây, có những ý kiến phản ánh một số ngân hàng đã thực hiện hạn chế thời gian hoạt động vào ban đêm của ATM dù được lắp đặt ở các vị trí không bị giới hạn theo giờ mở/đóng cửa (của các tòa nhà, trung tâm thương mại,…).

Loading...
Một số cây ATM ngừng hoạt động vào ban đêm gây khó khăn cho người dân

Nhằm chấn chỉnh về thời gian hoạt động của ATM theo các quy định pháp lý hiện hành, NHNN yêu cầu: (1) Các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thẻ rà soát lại toàn bộ hệ thống ATM của mình, đảm bảo thời gian phục vụ khách hàng của hệ thống ATM theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 36/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2012 của Thống đốc NHNN quy định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 20/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 của Thống đốc NHNN);

(2) NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thẻ trên địa bàn rà soát hệ thống ATM của mình, đảm bảo thời gian phục vụ khách hàng của hệ thống ATM thực hiện theo đúng quy định nêu trên; tiến hành kiểm tra tại chỗ để chấn chỉnh và xử lý vi phạm theo thẩm quyền (nếu có).

Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 36/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2012 thì các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phải đảm bảo thời gian phục vụ khách hàng của hệ thống ATM là 24/24 giờ trong ngày và 7/7 ngày trong tuần.

Loading...