You are Browsing Giáo Dục News

by linhnguyen 1 year ago

Học sinh hóa khùng vì….. thi cuối năm

Nhiều môn thi, lịch thi dày đặc, học trò ở các bậc học quay lòng mòng không có thời gian nghỉ ngơi để “chạy đua” với kỳ thi cuối năm. Hiện đang là tâm lý chung của bất kỳ một em...